Active Camp z certyfikatem „Fair Play”!

Acitve Camp otrzymało tytuł „Innowacyjnej i rzetelnej firmy”, potwierdzony certyfikatem CIRF EFFP 2016!

Co to oznacza?

Certyfikaty CIRF z nadanym tytułem EFFP informują aktualnych oraz potencjalnych klientów danego przedsiębiorcy o dwóch atrybutach:

firma posiadająca aktualny tytuł EFFP legitymuje się min. 90 % odsetkiem zadowolonych klientów oraz firm z nią współpracujących. Audyt przeprowadza bezpośrednio ICC&Software L.L.C. Międzynarodowe Centrum Certyfikacji z Nowego Jorku wraz z EGC Europejska Grupa Certyfikująca.
polityka biznesowa firmy ukierunkowaną jest zgodnie z wytycznym Unii Europejskiej określoną w strategii wzrostu „EUROPA 2020” – potwierdzona bezpośrednio przez ICC&S
Certyfikaty EFFP służą wyróżnianiu polskich firm, które inwestują w kapitał ludzki, wiedzę i społeczną odpowiedzialność w obszarze edukacji, nauki i kultury. Cele te wpisują się w kierunki polityki Unii Europejskiej i są zgodne z jej strategicznymi dokumentami.

Zaznaczmy, że tytuł firmie nadają przede wszystkim klienci – dziękujemy za zaufanie!